Prestatieverklaring

Wat is een prestatieverklaring?

Sinds enkele jaren is de Europese Verordening bouwproducten (305/2011/EU CPR) van kracht geworden, welke gevolgen heeft voor de CE markering van onze producten.

In de verordening staat dat CE markering van bouwproducten niet langer op vrijwillige basis ingevoerd kan worden in de verschillende lidstaten, maar vanaf nu verplicht is voor die producten waar een geharmoniseerde Europese norm voor bestaat. Voor sandwichpanelen, wandplaten en kouddakplaten bestaat er zo’n norm.

Indien onze klant de prestatieverklaring van het gekochte product wenst in te zien, kan deze opgevraagd worden door middel van het invullen van onderstaande gegevens. De prestatieverklaring wordt dan per e-mail aan de klant toegestuurd.

Prestatieverklaring opvragen

Meer informatie

Koopvaardijweg 38
4906 CV Oosterhout
info@hermesisolatie.nl
0162 429 805

Openingstijden Hermes Isolatiepanelen
Maandag t/m vrijdag van 08:00 uur - 16:45 uur

Openingstijden Hermes Tuinhuizen en Tuinschuttingen
Maandag t/m vrijdag van 13:00 uur - 16:45 uur
Zaterdag van 09:00 uur - 13:00 uur

Werken bij Hermes? Bekijk onze vacatures!

Koopvaardijweg 38 4906 CV Oosterhout

Share This